WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII I WDŻ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Wykaz podręczników w Zespole Szkół w Skoroszycach do zakupienia przez rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła podstawowa

Klasa 1

Lp

Przedmiot

Podręczniki

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga

Red. Ks. Marcin Wilczek

Wyd. Świętego Krzyża, Opole

WK/1-3/2013/1/A

 

 Klasa 2

Lp

Przedmiot

Podręczniki

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Poznajemy naszego Boga

Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole

WK/1-3/2014/2/B

 

 Klasa 3

Lp

Przedmiot

Podręczniki

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole

WK/1-3/2015/3/C

 

 Klasa 4 

Lp

Przedmiot

Podręczniki

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Zapowiedź zbawienia

Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole

WK/4-6/2014/4/A

2.

WDŻ

Podręcznik będzie podany po dopuszczeniu

 Klasa 5

Lp

Przedmiot

Podręczniki

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Jezus Chrystus naszym Zbawicielem  

Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Świętego Krzyża

WK/4-6/2015/5/B

 

2.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI

Teresa Król

Rubikon

205/2011/z1

 

 Klasa 6

Lp

Przedmiot

Podręczniki

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Kościół wspólnotą zbawionych

Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Świętego Krzyża

WK/4-6/2016/6/C

 

2.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI

Teresa Król

Rubikon

205/2011/z1

 

 Klasa 7

Lp

Przedmiot

Podręcznik

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

1.

Religia

Droga wspólnoty zbawionych

Ks. Marcin Ogiolda, Maria Baron

Wydawnictwo Świętego Krzyża

WK/7-8/2017/7/D

 

Podręcznik będzie dostępny pod koniec sierpnia 2017r

2.

Wychowanie do życia w rodzinie

Podręcznik będzie podany po dopuszczeniu

 

 

 

Gimnazjum

Klasa II

Lp

Przedmiot

Podręcznik

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Jezus działa i zbawia

Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo WAM Kraków

AZ-32-01/10-KR-12/13

2.

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum

pod red. Teresy Król, Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz

Rubikon

205/2011/z1

 

Klasa III 

Lp

Przedmiot

Podręcznik

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Religia

Jezus prowadzi i zbawia

Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo WAM Kraków

AZ-33-01/10-KR-2/14

2.

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum

pod red. Teresy Król, Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz

Rubikon

205/2011/z1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2020-07-21 16:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 206 545