Akademia Bezpiecznego Puchatka


„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W pierwszych miesiącach nauki klasa I, IIa i IIb szkoły podstawowej przystąpiła do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka 2016”. Realizacja programu polegała na prowadzeniu zajęć dotyczących bezpieczeństwa uczniów na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Materiały programu skupiały się wokół tematu bezpieczeństwa w trzech obszarach aktywności dziecka: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Omówione zostały zasady bezpiecznej zabawy dzieci w domu i w szkole wraz z przykładami zabaw, które mogą być dla dzieci niebezpieczne.

W czasie programu dzieci uczyły się podstawowych zasad ruchu drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń. Poruszona została tematyka bezpieczeństwa w Internecie, niebezpiecznych przedmiotów, kontaktów z nieznajomymi osobami.

Po ich przeprowadzeniu uczniowie otrzymali książeczki edukacyjne zawierające zabawy, ćwiczenia, kolorowanki oraz rady dotyczące bezpiecznych zachowań w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Dodatkowo dla dzieci były również ciekawe zadania związane z kosmicznymi podróżami. Przy każdej zabawie znajdowały się ciekawostki i ważne informacje na temat kosmosu. Zabawy te pomagały uczniom m.in. ćwiczyć zdolność koncentracji i efektywnego zapamiętywania, a także rozwijając kreatywne myślenie.

Początkiem grudnia, gdy uczniowie nabyli wystarczającą wiedzę na temat bezpieczeństwa przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, sprawdzającym wiedzę pierwszoklasistów i drugoklasistów.

Uczniowie pracowali twórczo i chętnie pod kierunkiem swoich wychowawców, bardzo podobały im się zajęcia, łącznie z testem, który zawierał 15 pytań i który wykonywali w formie elektronicznej, samodzielnie i bardzo sprawnie.

Po przeprowadzeniu zajęć, wypełnianiu przez dzieci książeczek oraz udziale uczniów w Teście Bezpieczeństwa, nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Opracowanie i zdjęcia:Grażyna Maruszczak

  • Data aktualizacji: 2020-07-21 16:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 202 723