Strażacy z OSP Skoroszyce


Dnia 30.01.2017 r. klasy III a i III b zorganizowały spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach – Panem Jackiem Kuźmą i Panem Pawłem Surowieckim. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom - w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Ponadto ratownicy w trakcie prowadzenia części teoretycznej przypomnieli dzieciom o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie oraz przypomnieli o numerach alarmowych. Ostatnim elementem spotkania na sali było przybliżenie obrazu zawodu strażaka, sprzyjające kształtowaniu pozytywnego wizerunku tej formacji oraz ludzi w niej służących. Już na sali dużą ciekawość wzbudził m.in. sprzęt ochrony osobistej strażaka, pokaz łączności między strażakami w akcji, sposób używania zestawu tlenowego oraz zasady poruszania się i działania na miejscu akcji. Następna część spotkania odbyła się na zewnątrz, gdzie uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. Uczniom przedstawiono strażaka w pełni przygotowanego do pracy w strefie zadymienia, a więc wyposażonego w odpowiedni sprzęt, a także wóz bojowy wraz z jego wyposażeniem. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Uczniowie, mimo dużej wiedzy na temat pracy straży pożarnej, poznali wiele nowych, interesujących informacji. Po tej lekcji na pewno nabrali jeszcze więcej szacunku i podziwu dla ciężkiej i niebezpiecznej pracy strażaków.

  • Data aktualizacji: 2020-07-21 16:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 202 761