Plan lekcji
Oddziały
1SP 2SP 2 3aSP 3 3bSP 3 4aSP 4bSP 5SP 5 6SP 6 7SP 2AG 2 2BG 2 3AG 3 3BG 3
Nauczyciele
B.Adamczyk (BA) G.Chmielecka (GC) J.Dwornik (JD)
L.Dycha (LD) M.Dziergas (MD) A.Dzierża (DA)
I.Foszczyński (IF) O.Gruchacz (OG) J.Grzybowska (JG)
G.Grzybowski (GG) D.Hospodynicz (DH) V.Kusz (VK)
G.Latała (GL) D.Lis (DL) Z.Lis (ZL)
A.Machała (AM) M.Marfiany (MM) G.Maruszczak (GM)
J.Mucha (JM) B.Murańska (BM) M.Musiał (Mu)
B.Serafin (SB) A.Słaboń (AS) B.Smagoń (BS)
I.Stasica (IS) P.Szatanik (PS) W.Woszczyńska (WW)
H.Zięba (HZ)
Sale
sala19 Sala20 Sala21
Sala22 Sala23 Sala30
Sala31 Sala33 sala36
Sala37 Sala38 Sala44
Sala47 Sala48 Sala49
Sala50 Sala51 Salag1
Salag2 Salag3 Salag4
Salag5 sala Sala