Ramowy Rozkład Dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU


6:45-8:45 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Kontakty indywidualne z rodzicami. Wolny wybór zabaw, zajęć służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy indywidualne i zespołowe. Ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia poranne  o wielostronnym ruchu.

 

8:45-9:00 – Przygotowanie do śniadania. Zabiegi sanitarno- higieniczne – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych                              i estetycznych.

 

8:30- 9:00  wtorki, piątki-   zajęcia z  języka angielskiego. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

 

9:00- 9:30 Śniadanie- zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po skończonym śniadaniu.

 

9:30- 11:00 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych programowych.

 

11:00-11:50 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

 

11:50- 12:00 Czynności higieniczno- sanitarne przed obiadem- wdrażanie zasad higieny

i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności  samoobsługowych i estetycznych.

 

11:45-12:00 – I danie (zupa). Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

 

12:30- 13:40 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi. Swobodne zajęcia dzieci wg zainteresowań, korzystanie z materiału rozwojowego

.

 13:30- 14:00  wtorki, czwartki-   Zajęcia dodatkowe- rytmika- rozbudzenie u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki i śpiewu piosenek

 

13:40- 14:50 Czynności higieniczno- sanitarne- wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności  samoobsługowych  i estetycznych.

 

14:00-14:30 Obiad II danie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

 

14:30- 15:30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe prowadzone przez nauczyciela, zabawy wg zainteresowań dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, porządkowanie sali. Kontakty indywidualne  z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

  • Data aktualizacji: 2023-06-05 09:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 059 184