Zajęcia rytmiczno - taneczne


W tańcu łatwiej można wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo. Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach tanecznych w przedszkolu bardzo dobre warunki do rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Jednocześnie zajęcia te w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą.

Cele zajęć rytmiczno-tanecznych

* Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych, słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka
* Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości
* Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego
* Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej
* Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej
* Wdrażanie do przestrzegania form obowiązujących w tańcu
* Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń
* Rozwijanie umiejętności tanecznych
* Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej

Treści programowe

* Reagowanie na sygnały muzyczne, np. odpowiednie ustawianie się, poruszanie
* Rozpoznawanie i określanie charakteru (nastroju) melodii i piosenek
* Określanie tempa muzyki
* Wyklaskiwanie rytmu piosenek
* Powtarzanie rytmu realizowanego przez nauczyciela, np. wyklaskiwanie, wystukiwanie na bębenku
* Słuchanie piosenek. Udział w zabawach ze śpiewem i pląsach
* Zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na rożne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm, dźwięki wysokie, średnie i niskie.
* Ćwiczenia incytacyjno-inhibicyjne, związane z reagowaniem na sygnał muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni
* Zabawy rytmiczne
* Ilustrowanie ruchem słuchanych melodii, piosenek
* Tworzenia własnych układów tanecznych
* Zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi
* Tworzenie akompaniamentu do piosenek
* Nauka kroków wybranych tańców ludowych i nowoczesnych

  • Data aktualizacji: 2023-06-05 09:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 059 262