ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie. W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie wymowy i intonacji. 

Dziecko kończące przedszkole w zakresie rozumienia ze słuchu:

 • potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego;

 • rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje;

 • rozumie poznane słowa

 • rozpoznaje piosenki, wierszyki i rymowanki;

 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

 

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.

Dziecko kończące przedszkole w zakresie umiejętności mówienia:

 • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

 • powtarza proste zwroty często używane w klasie

 • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

 • odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach.

 

 Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani Jolanta Szyjka

Język angielski / Piosenki, zwroty, które się uczymy


Hello to you,

Hello to you.

How are you?

Fine, thank you.

 

Bye-bye song

It’s time to say goodbye,

It’s time to say goodbye,

Bye, bye, bye, see you soon.

 

Body parts

Nod your, nod your, nod your head.

Stamp your, stamp your, stamp your feet.

Clap your, clap your, clap your hands.

Rub your, rub your, rub your tummy

And now look at your back!

like apples

I like apples.

Apples are yummy!

I don’t like bananas.

Bananas are yucky!

I like water.

Water is yummy!

I don’t like lemons.

Lemons are yucky!

 

 

Zwroty używane:

Stand up/sit down

Close/open your eyes

Make a circle

Let`s sing

Touch your...

Let`s draw...

Put on...

What`s missing?

Where is...?

What colour is it?

What`s your name? My name is...

toys (zabawki) : doll, car, ball, teddy bear, blocks, train

hot – cold

I can...

you and me

 

Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Walking, walking

- Make a circle

- If you happy

- Hello song

- What`s your name?

- Up and down

 • Data aktualizacji: 2023-06-05 09:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 059 197