Zespół Szkół w Skoroszycach

e-mail: bok@pro3w.pl
www: zs.skoroszyce.pro3w.pl
Data wydruku: 2018-07-22 22:43:49

Zapytanie ofertowe na zakup środków spożywczych sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Dyrektor Zespołu Szkół w Skoroszycach  mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań: