POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola


………………….., dnia …………………

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do przedszkola

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ……………………………………………………………..

                                                       imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka: ………………………………………………….

do Przedszkola w …………………………………………………………, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

 

 

..........................................................                                                            .........................................................

podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                  podpis ojca/ opiekuna prawnego

  • Data aktualizacji: 2017-12-13 23:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 431 854