Szkolny Zestaw Programów Nauczania / SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2017/2018


Szkoła podstawowa

Klasa 1

 

Lp.

Przedmiot

Realizowany program(nazwa, autor nr)

1.

Edukacja

Wczesnoszkolna

Gra w kolory. Program nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej Ewa Stolarczyk

2.

Religia

„ Czekając na Jezusa”
Nr WK/1-3/2013 z 13.05.2013 r.

Autor programu: red. ks. Marcin Wilczek

3.

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc - Kurpaska.

4.

Wychowanie fizyczne

Gra w kolory. Program nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej Ewa Stolarczyk

 

  Klasa 2

Lp.

Przedmiot

Realizowany program(nazwa, autor nr)

1.

Edukacja

Wczesnoszkolna

Program Edukacji wczesnoszkolnej „Ćwiczenia z pomysłem” WSIP

2.

Religia

 „ Czekając na Jezusa”
Nr WK/1-3/2013 z 13.05.2013 r.

Autor programu: red. ks. Marcin Wilczek

3.

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc - Kurpaska.

4.

Wychowanie fizyczne

Program edukacji wczesnoszkolnej, ćwiczenia z pomysłem.

J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went

  Klasa 3

 

Lp.

Przedmiot

Realizowany program(nazwa, autor nr)

1.

Edukacja

Wczesnoszkolna

Program Edukacji wczesnoszkolnej „Ćwiczenia z pomysłem” WSIP

2.

Religia

„Czekając na Jezusa”
Nr WK/1-3/2013 z 13.05.2013 r.

Autor programu: red. ks. Marcin Wilczek

3.

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc - Kurpaska.

4.

Wychowanie fizyczne

Program edukacji wczesnoszkolnej, ćwiczenia z pomysłem.

J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went

    

 Klasa 4

  

LP.

Przedmiot

Realizowany program (nazwa, autor nr)

1.

Język polski

„Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz   

2.

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej
Robert Tocha

3.

Plastyka

Do dzieła. Program nauczania ogólnego plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

4.

Muzyka

„Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

5.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego, szkoła podstawowa klasy IV-VII, Melanie Ellis, Anna Rak

6.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego.

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

7.

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

Jolanta Golanko.

8.

Technika

„Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w szkole podstawowej” Lech Łabecki.

9.

Informatyka

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Michał Kęska

10.

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Nr AZ-2-01/10 z 09.06.2010 r.

Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk.

11.

Wychowanie fizyczne

„Ruch to zdrowie”

A. Słaboń, A. Machała, M. Olenkiewicz, V. Kusz

       

Klasa 5

LP.

Przedmiot

Realizowany program (nazwa, autor nr)

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Beata Surdej, Andrzej Surdej

2.

Historia

Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Robert Tocha

3.

Plastyka

Do dzieła. Program nauczania ogólnego plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

4.

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach  IV-VI szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

5.

Język angielski

Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej II etap edukacyjny M. Ellis, A. Rak

6.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego.

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

7.

Przyroda

„Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Jolanta Golanko.

8.

Zajęcia techniczne

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej  Lech Łabecki.

9.

Informatyka

„Lubię to” Zajęcia komputerowe Michał Kęska

10.

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Nr AZ-2-01/10 z 09.06.2010 r.

Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk.

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości - Program nauczania do klasy 5-6 szkoły podstawowej, Teresa Król,.

12.

Wychowanie fizyczne

„Ruch to zdrowie”

A. Słaboń, A. Machała, M. Olenkiewicz, V. Kusz

                                           

Klasa 6

LP.

Przedmiot

Realizowany program (nazwa, autor nr)

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Beata Surdej, Andrzej Surdej

2.

Historia i społeczeństwo

Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Robert Tocha

3.

Plastyka

Do dzieła. Program nauczania ogólnego plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

4.

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach  IV-VI szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

5.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego, szkoła podstawowa klasy IV-VI, Mariola Bogucka, Dorota  Łoś

6.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego.

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

7.

Przyroda

„Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Jolanta Golanko.

8.

Zajęcia techniczne

„Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej”  Lech Łabecki.

9.

Informatyka

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej

Jarosław Dulian 

10.

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Nr AZ-2-01/10 z 09.06.2010 r.

Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk.

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości - Program nauczania do klasy 5-6 szkoły podstawowej, Teresa Król,.

12.

Wychowanie fizyczne

„Ruch to zdrowie”

A. Słaboń, A. Machała, M. Olenkiewicz, V. Kusz

   

 Klasa 7

LP.

Przedmiot

Realizowany program (nazwa, autor nr)

1.

Język polski

„Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz  

2.

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej
Robert Tocha

3.

Plastyka

Do dzieła. Program nauczania ogólnego plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

4.

Muzyka

„Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

5.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego, szkoła podstawowa klasy IV-VII, Melanie Ellis, Anna Rak

6.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII- VIII szkoły podstawowej A. Jaroszewska

7.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego.

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

8.

Fizyka

„Spotkania z fizyką” Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik 

9.

Biologia

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej  A. Zdziennicka

10.

Chemia

‘Chemia nowej ery” Program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik, M. Litwin

11.

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowe. A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz

12.

Informatyka

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Michał Kęska

13.

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Nr AZ-2-01/10 z 09.06.2010 r.

Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk.

14.

Wychowanie fizyczne

„Ruch to zdrowie”

A. Słaboń, A. Machała, M. Olenkiewicz, V. Kusz

15.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

  

 Gimnazjum kl. II

LP.

Przedmiot

Realizowany program (nazwa, autor nr)

1.

Język polski

„Opisać świat” Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

Podstawa programowa: poziom III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego

Autor: Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska

3.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących

M. Wawrzyniak

4.

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w gimnazjum
T. Małkowski, J. Rześniowiecki

5.

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum. 

E. M. Tuz

6.

Biologia

Puls życia. Program nauczania biologii w gimnazjum.

 Anna Zdziennicka

7.

Chemia

Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w gimnazjum.

Teresa Kulawik, Maria Litwin

8.

Fizyka

Świat fizyki.  Program nauczania fizyki w gimnazjum. Barbara Saganowska

9.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

10.

Informatyka

Informatyka dla ciebie – program nauczania informatyki  E. Filinowicz

11.

Wychowanie fizyczne

„Aktywność fizyczna to zdrowie” – program autorski

12.

Zajęcia artystyczne

W kręgu sztuki. Program nauczania zajęć artystycznych w gimnazjum.

 Dorota Lis

Edukacja Filmowa

Beata Smagoń

Program autorski zajęć wokalno-tanecznych dla III etapu edukacyjnego.

Beata Murańska

13.

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klas I-III,

Teresa Król

14.

WOS

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum Piotr Krzesicki, Piotr Kura, Małgorzata Porębska  

15.

Religia

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin AZ-3-01/13 z dnia 09.04.2013r ks. K. Milenicki,

 

Gimnazjum kl. III

LP.

Przedmiot

Realizowany program (nazwa, autor nr)

1.

Język polski

„Opisać świat” Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

Podstawa programowa: poziom III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego

Autor: Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska

3.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących

M. Wawrzyniak

4.

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w gimnazjum
T. Małkowski, J. Rześniowiecki

5.

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum. 

E. M. Tuz

6.

Biologia

Puls życia. Program nauczania biologii w gimnazjum.

 Anna Zdziennicka

7.

Chemia

Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w gimnazjum.

Teresa Kulawik, Maria Litwin

8.

Fizyka

Świat fizyki.  Program nauczania fizyki w gimnazjum. Barbara Saganowska

9.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

10.

Wychowanie fizyczne

„Aktywność fizyczna to zdrowie” – program autorski

11.

Zajęcia artystyczne

W kręgu sztuki. Program nauczania zajęć artystycznych w gimnazjum.

 Dorota Lis

Program autorski zajęć wokalno-tanecznych dla III etapu edukacyjnego.

Beata Murańska

12.

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klas I-III,

Teresa Król

13.

WOS

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum Piotr Krzesicki, Piotr Kura, Małgorzata Porębska 

14.

Religia

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin AZ-3-01/13 z dnia 09.04.2013r ks. K. Milenicki,

 

 

  • Data aktualizacji: 2018-06-26 20:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 646 582